Modul supin este un mod nepersonal (nepredicativ) care arată scopul sau numele unei acțiuni. Este format din forma invariabilă a participiului, precedat de una din prepozițiile: de, la, pentru, spre, după (de făcut, la șofat, pentru calculat, la cules)

! Deoarece supinul este un mod nepersonal, verbele la acest mod nu pot avea funcția sintactică de predicat verbal.

Funcțiile sintactice ale supinului

  • subiect, nume predicativ, atribut verbal, complement direct, complement indirect, complement circumstanțial de scop, complement circumstanțial de cauză
Închide meniul