Locuțiuni prepoziționale sunt grupuri de cuvinte cu înțeles unitar, care au valoarea unei prepoziții (de-a lungul, de-a latul, în fața, față de, afară de, în loc de, în dreptul, în vârful etc).

Exemple de locuțiuni prepoziționale în funcție de alcătuire

După alcătuire, locuțiunile prepoziționale se împart în locuțiuni formate din:

  • substantiv articulat precedat de o prepoziți: în fața, urma, din pricina, în spatele
  • substantiv nearticulat  urmat de o prepoziție: față de
  • substantiv nearticulat precedat și urmat de o prepoziție: în loc de, din cauză de, din pricină de, cu privire la, în legătură cu
  • adverb cu forma articulată precedat de prepoziție: pe dinaintea, pe dinăuntrul, în afara
  • adverb nearticulat urmat de o prepoziție: înainte de, împreună cu, alături de
  • adverb nearticulat precedat și urmat de o prepoziție: în afară de
  • pronumele nehotărât tot însoțit prepoziție: cu tot, cu toată, cu toate, cu toți, cu tot cu
  • adjectiv cu formă articulată precedat de prepoziții: de-a lungul, de-a latul, în lungul
  • adjectiv cu forma nearticulata precedat de o prepoziție: conform cu, privitor la, referitor la
  • locuțiuni provenite din locuțiuni adverbiale prin articulare sau propoziție: în loc > în locul, în loc de, în afară > în afara, în afară de, în față > în fața, în urmă > în urma

După cazul pe care îl cer, locuțiunile prepoziționale se împart în locuțiuni care cer cazul acuzativ și locuțiuni care cer cazul genitiv.

Locuțiuni care cer cazul acuzativ

alături de, în caz de, în loc de, înainte de, de față cu, cu tot cu, în afară de, în scop de, din cauză de; în jur de, față de, odată cu, la un loc cu, împreună cu tot, împreună cu toată, împreună cu toți, împreună cu toate, în raport cu, în legătură cu, privitor la, referitor la, relativ la

Locuțiuni care cer cazul genitiv

în urma, din urma, în fața, prin fața, în susul, în afara, în ciuda, în pofida, de-a lungul, de-a latul; din fața, din cauza, din pricina, în spatele, în josul, în dosul, pe dinăuntrul

! A nu se confunda locuțiunile prepoziționale cu propozițiile compuse. Diferența dintre ele este următoarea: prepozițiile compuse sunt formate doar din prepoziții, pe când locuțiunile prepoziționale au o prepoziție dar și o altă parte de vorbire.

Închide meniul