Bara oblică este un semn de punctuație care se folosește în interiorul enunțurilor, între cuvinte sau numerale exprimate prin cifre. Rolul acestui semn este de a realiza în scris economie de mijloace verbale și este folosit mai ales în stiluri științifice, administrative și publicistice.

La fel ca parantezele sau linia de pauză, cu care poate fi de multe ori înlocuită, bara oblică are funcții de delimitare și substituire.

Bara oblică — substituire

Bara oblică substituie următoarele prepoziții: pe, spre, până la, față de (versus).

Speța aceasta intră sub incidență art. 2 din Legea 24 [/] 2014. ([/] înlocuiește prepoziția pe într-o formulare administrativă)

Fapta s-a petrecut în noaptea de 12 [/] 13 ianuarie. ([/] arată tranziția și înlocuiește spre; semnul poate fi substituit cu linia de pauză)

În anii 1990 [/] 1995 a fost profesor de limba română. ([/] indică durata și înlocuiește până la; semnul poate fi substituit cu linia de pauză)

Alternanţa fonetică z/ji este ilustrată în cuvinte vechi mai vechi, precum obraz/obraji.([/] este folosită în notarea unei opoziții, în lucrări științifice; semnul poate fi substituit cu linia de pauză)

Bara oblică substituie conjuncțiile și, sau.

În anii 2000 România a ales Occidentul având în față opțiunea Est/Vest. ([/] substituie și exprimă opoziția; semnul poate fi substituit cu linia de pauză)

La 27 martie [/] 9 aprilie , Basarabia se declară unita cu România. ([/] substituie sau, care reprezintă o alternativa temporală rezultată din notarea datei calendaristice în stil vechi și nou)

Bara oblică — delimitare

Bara oblică delimitează formulări dezvoltate între termeni aflați într-o alternativă conjuncțională sau/și ori și/sau.

Pentru a inventa ceva e nevoie de noroc sau [/] și inspirație.

Bara oblică intervine în notarea cifrică a unei date. Delimitează grafic elementele componente ale datei, dar și înlocuiește „a” din forma de feminin a numeralului ordinal. Poate fi substituită cu linia de pauză sau punctul.

Voi sosi cu o cursă TAROM în 15[/]IV[/]2017.

Prin apelul la bara oblică sunt evitate situațiile în care folosirea altor semne de punctuație asemănătoare (cratima sau linia de pauză) ar putea crea confuzie în text.

Comunicarea este cheia dezvoltării unei bune relații copil — părinte [/] părinte — copil.

Închide meniul