Parantezele sunt un semn de punctuație care marchează un adaos explicativ în interiorul unei propoziții sau al unei frazei. Mai puțin dependente sintactic, parantezele au menirea de a îmbogăți înțelesul propoziției sau al frazei.

Paranteze rotunde ()

Paranteze pătrate []

Închide meniul