Semnul exclamării

Semnul exclamării este semnul de punctuație care marchează intonația propozițiilor și frazelor exclamative.