Sintaxa frazei este partea sintaxei care studiază regulile de îmbinare a propozițiilor în fraze.

Obiectul de studiu al sintaxei frazei

  • propoziția aflată în relații cu alte unități sintactice asemănătoare (cu alte propoziții)
  • tipurile de propoziții care alcătuiesc fraza (principale, secundare, regente, subordonate, coordonate, intercalate, incidente, izolate, neizolate
  • tipurile de raporturi sintactice dintre propozițiile frazei (coordonare, subordonare, apozitiv)
  • mijlocele folosite pentru realizarea raporturilor (juxtapunere și joncțiune)
  • tipuri de fraze (întregi, fragmentate; alcătuite prin coordonare, prin subordonare și apozare; cu structură simplă, liniara, arborescentă; intercalate, incidente; afirmative, negative; enunțiative, interogative, eliptice)
  • construcții sintactico-stilistice (elipsa, subînțelegerea, suspensia, izolarea, repetiția, tautologia, anacolutul)
  • concordanța timpurilor în propozițiile frazei
Închide meniul