Propoziția atributivă (AT) este propoziția subordonată care îndeplinește în frază funcția sintactică de atribut pe lângă un substantiv, pronume, numeral din propoziția regentă.

Am văzut filmul recomandat. (recomandat ‒ atribut; care film?)
Am văzut filmul1/ ce mi l-ai recomandat2/. (P2 ‒ AT; care film?)

Sper să reușiți voi înșivă. (înșivă ‒ atribut adjectival; care voi?)
Sper să reușiți voi1/ care insistați mai mult. 2/ (P2 ‒ AT; care voi?)

O lista extinsă de exemple găsiți la exemple de propoziții atributive.

Întrebări și recunoaștere

Întrebări
care? ce fel de? cât? câți? câte? al cui? a cui? ai cui? ale cui?

Termeni regenți

Propoziția atributivă determină următoarele:

substantiv
Ea este profesoara1/ care m-a lăudat.2/ (care profesoară?)

pronume
Aceia1/care chiulesc2/ nu vor ști.1/(care aceia?)

numeral
În clasă au rămas cei trei1/ care nu joacă fotbal.2/ (care trei?)

Elemente relaționale

Atributiva se introduce în frază prin următoarele:

pronume relativ (care, ce, cine, cât, câtă, câți, câte)
Mașina1/ care mă așteaptă2/ e a tatălui meu.1/

adverbe relative (unde, cum, cât, când)
Locul1/ unde vom merge în excursie2/ încă nu-l știm1/.

conjuncții subordonatoare (că, să, ca … să, dacă, până, de)
Eu am plăcerea1/ te invit.2/

locuțiuni conjuncționale subordonatoare (de să, până să, până ce, așa cum)

Perioada1/ până să mă întorc la școală2/ mi s-a părut lungă.1/

Topica

Subordonata atributivă stă totdeauna după termenul regent, iar de multe ori imediat după aceasta. Din acest motiv, de multe ori, atributiva este intercalată în regentă.

Eu am un frate1/ cum nu e altul pe lume.2/ (P2 ‒ AT, se află după regenta P1)
Mașina1/ pe care-o lăsăm în urmă2/ are pană.1/ (P2 ‒ AT, se află intercalată în regenta P1)

Felurile atributivelor

Subordonatele atributive pot fi izolate sau neizolate.

Propoziția atributivă izolată

Atributivele izolate (explicative) nu exprimă un lucru absolut necesar, aduce o explicație suplimentară .
M-am întâlnit cu Corina,1/ pe care nu o mai întâlnisem de ceva vreme.2/

Propoziția atributivă neizolată

Atributivele neizolate (determinative) exprimă ceva necesar pentru a identific sau califica termenul regent.
Poveste1/ pe care am auzit-o2/ m-a impresionat foarte tare.1/

Punctuația

Ca regulă generală, atributiva nu se desparte prin virgulă de regentă, atunci când exprimă ceva necesar în identificarea sau calificarea substantivului determinat.

Am primit știrea1/ că bunica mea este bolnavă.2/
Mașina1/ cu care am venit2/ avea scaune încălzite.1/

Atunci când aduce o explicație suplimentară, propoziția subordonată atributivă se desparte prin virgulă de regentă.

Am pierdut cartea de română,1/ a cărei copertă e ruptă.2/
După un meci greu,1/ care ne-a extenuat,2/ am plecat la vestiar.1/

Închide meniul