Propoziția circumstanțială consecutivă (CNS) este propoziția subordonată care îndeplinește în frază funcția sintactică de complement circumstanțial consecutiv, arătând consecința (urmarea) și măsura intensității a unei acțiuni, însușirea ori măsura cantității a termenului regent.

E prea deștept pentru a nu pricepe gluma. (pentru a nu pricepe ‒ complement circumstanțial consecutiv; care e urmarea faptului că e deștept?)
E prea deștept1/ ca să nu înțeleagă gluma.2/ (P2 ‒ CNS; care e urmarea faptului că e deștept?)

Mănâncă de speriat. (de speriat ‒ complement circumstanțial consecutiv; care e urmarea faptului că mănâncă?)
Mănâncă atâta,1/ încât te sperie.2/ (P2 ‒ CNS; care e urmarea faptului că mănâncă atâta?)

! Conjuncția încât și locuțiunile conjuncționale alcătuite cu această conjuncție (vezi mai jos locuțiunile) introduc numai propoziții consecutive. Acesta este și un mijloc de verificare a sensului consecutiv a celorlalte conjuncții și implicit a propoziției consecutive.

O lista extinsă de exemple găsiți la exemple de propoziții circumstanțiale consecutive.

Întrebări și recunoaștere

Întrebări
care este urmarea faptului că?

Termeni regenți

Propoziția circumstanțială consecutivă determină următoarele:

verb sau locuțiune verbale
Mă grăbeam1/ încât nu te-am văzut.2/

adjectiv
Face o mâncare rea1/ de nu o poți mânca.2/

adverbul
Alerga atât de repede,1/ încât nu o puteai ajunge.2/

Elemente relaționale

Propoziția circumstanțială consecutivă se introduce în frază prin următoarele:

conjuncții subordonatoare (încât, că (= încât), ca, de, să, ca să, încât să, de să, decât să, cât (= încât), decât (= încât))
A mers până într-atât,1/ încât îl strângeau încălțările.2/

locuțiuni conjuncționale subordonatoare (pentru ca să, cât să, așa că, astfel că, așa încât, astfel încât)
E prea leneș,2/ pentru ca să învețe tot.2/

Confuzii cu alte subordonate

Propoziția consecutivă poate fi confundată cu o circumstanțiala de mod . Propoziția de mai jos deși răspunde la întrebarea cât? (cât de săracă era?) nu este circumstanțială de mod. Pentru verificare, se înlocuiește conjuncția de cu încât și se adaugă un corelator (atât, așa) în regentă.

Ea era săracă1/ de n-avea după ce bea apă.2/
Ea era atât de săracă1/ încât n-avea după ce bea apă.2/

Propoziția consecutivă poate fi confundată cu o propoziție atributivă. Se verifică prin înlocuirea conjuncției și adăugarea unui corelator (atât, așa) .
A făcut un scandal,1/ de s-a strâns lumea ca la circ.2/
A făcut un așa scandal,1/ încât s-a strâns lumea ca la circ.2/

Topica

Circumstanțiala consecutivă stă întotdeauna după regentă.

Punctuația

Circumstanțiala consecutivă se desparte prin virgulă. Excepție fac consecutivele introduse prin și care au corelativul prea și cele introduse prin de, așezate imediat după predicatul regentei.
A urlat1/ de ne-am speriat.2/

Închide meniul