Propoziția circumstanțială cumulativă (CC) este propoziția subordonată care îndeplinește în frază rolul unui complement circumstanțial cumulativ, arătând ce se adaugă situației, lucrului sau ființei din regentă. Altfel spus, cumulativa exprimă un raport de adăugare, de alăturare, de acumulare față de propoziția regentă.

Pe lângă română, mai învață și la matematică. (pe lângă română complement circumstanțial cumulativ)
Pe lângă că citește pentru română,1/ mai învață și la matematică.2/ (P1 CC)

În afară de Alexandru, mai vine și George. (în afară de Alexandru complement circumstanțial cumulativ)
În afară de cine s-a anunțat,1/ mai vine și George.2/ (P1 CC)

O lista extinsă de exemple găsiți la exemple de propoziții circumstanțiale cumulative.

Întrebări și recunoaștere

Întrebări
 în afară de cine? în afară de ce? pe lângă cine? pe lângă ce? în afara cui?

Deși pot fi formulate întrebări pentru a identifica o subordonată cumulativă, cea mai sigură metodă de a o afla este prin analizarea contextului. Ideea de adăugarea, specifică acestei subordonate, este dedusă din contextul frazei.

! Rețineți că de multe ori ideea de cumul, de adăugare este prezentă și în regentă, nu doar în subordonată. Subordonatele cumulativele care indică real cumulul sunt cele introduse prin plus că.

Termeni regenți

Propoziția circumstanțială cumulativă are ca elemente determinate în propoziția regentă următoarele:

verb sau locuțiune verbală
Pe lângă că nu știe,1/ mai și chiulește.2/

interjecție
Poftim și creionul,1/ după ce că ți-am dat și foaie.2/

adjectiv
În afară că este cuminte,2/ mai este și onest.2/

Elemente relaționale

Propoziția circumstanțială cumulativă se introduce în frază prin următoarele:

locuțiuni conjuncționale subordonatoare după ce că, după ce (=după ce că), în afară că, nu numai că, pe lângă că, plus că, las(ă) că, necum să

Pe lângă că nu a știut lecția,1/ nici nu a fost atent.2/

pronume relative sau adjective pronominale relative cine, ce, câți, câte, cel ce, cei ce, ceea ce, cele ce însoțite de prepozițiile pe lângă, peste, bașca, bez, decât sau locuțiuni prepoziționale în afară de, dincolo de

Pe lângă ce aveți voi,1/ mai am și eu câte ceva.2/

adverbe relative
A mai venit și pe la noi,1/ afară de unde avea treabă.2/
În afară de unde a fost trimis de mine,1/ a mai fost trimis și  în altă parte.2/

Corelative în regentă

Corelativele în subordonata cumulativă se împart în funcție de forma afirmativă sau negativă a propoziției regente.

– în regenta pozitivă: mai, și; apoi; dar, însă (pentru elementul joncțional pe lângă că)
– în regenta negativă: nici nu (pentru elementul joncțional pe lângă că nu); dar și, însă și, nici nu (pentru lasă că nu)

Confuzii cu alte subordonate

Subordonata circumstanțială cumulativă poate fi confundată cu circumstanțiala de timp sau cu circumstanțiala de excepție.

Atunci când cumulativa este introdusă prin locuțiunea conjuncțională după ce sensul acesteia este după ce că. În cazul temporalei introduse prin după ce sensul acesteia este imediat ce.

După ce a întârziat,1/ nici nu este atent.2/ (P1 CC)
După ce am citit lecția,1/ am plecat afară.2/ (P1 CT)

Cumulativa introdusă prin afară că, în afară că sau prin adverbul decât poate fi confundată cu subordonata de excepție. De reținut este că ultima are verbul din regentă la forma negativă și un pronume, adjectiv sau adverb negativ.

Am cumpărat și altceva2/ în afară de ceea ce am dorit.2/ (P1 CC)
Nu am cumpărat nimic1/ în afară de ceea ce mi-am dorit.2/ (P1 CE)

Modurile

Circumstanțiala cumulativă se construiește cu următoarele moduri: indicativ, condițional-optativ, conjunctiv sau prezumtiv.

modul indicativ
După ce că plouă,1/ mai e și frig.2/

modul condițional-optativ
În afară că ar fi înjurat,1/ ar fi și scos limba.2/

modul conjunctiv
Nu a fost prezent,1/ necum mai dea și testul.2/

Topica

Așezarea subordonatei cumulative față de regentă este liberă, dar se observă o oarecare predispoziție pentru așezarea înaintea regentei.

Punctuația

În cele mai multe situații, circumstanțiala cumulativă se desparte prin virgulă. Cumulativele introduse prin conjuncții sau locuțiuni conjuncționale se despart întotdeauna de regentă, iar cele introduse prin decât nu se despart niciodată. Cumulativele introduse prin pronume sau adverbe se despart de regentă în funcție de gradul de legătură cu acestea.

Închide meniul