Propoziția circumstanțială de excepție (CE) este propoziția subordonată care îndeplinește în frază rolul unui complement circumstanțial de excepție și arată care este excepția de la cele exprimate în regentă.

În afară de mâncat, altceva nu mai face. (în afară de mâncat complement circumstanțial de excepție)
În afară că mănâncă,1/ altceva nu mai face.2/ (P1 CE)

Altă soluție nu avem decât contestația. (decât contestația complement circumstanțial de excepție)
Altă soluție nu avem1/ decât sa facem contestație.2/ (P2 CE)

Întrebări și recunoaștere

Întrebări
 cu ce excepție? în afară de ce? în afară de cine?

Cu toate că în anumite situații ar putea fi aflată cu ajutorul întrebărilor, în general, subordonata de excepție este dedusă din context. Pentru a o afla trebuie identificată ideea de excepție.

! De reținut este că subordonata de excepție se referă întotdeauna la o anumită parte de propoziție din regentă: subiect, predicat, nume predictiv, atribut, complement, element predicativ suplimentar.

– referire la subiect (exprimat de regulă prin pronume nehotărât sau negativ: altcineva, altceva, vreunul, vreuna, mulți, multe, toți, toate, alții, fiecare, oricine, orice; nici unul, nici una, nimeni, nimic)
Altcineva nu putea spune asta1/ decât cine știa întâmplarea.2/
Nu vin alții1/ decât care au fost invitați.2/

– referire la predicatul verbal însoțit de complementul direct exprimat prin pronumele altceva sau nimic
Nu face altceva1/ decât se joacă.2/
Nu face nimic1/ decât citește.2/

– referire la nume predicativ (exprimat prin altceva, altfel, altcumva)
Altcumva nu este1/ decât cum este și acela.2/

– referire la atribut adjectival (exprimat prin adjective pronominale: vreun, vreo, alt,altă, alți, alte, mulți, multe, toți, toate, fiecare, oricare, niciun, nicio)

Nicio bucurie nu-i prea mare,1/ cu excepția celei care te copleșește.2/

– referire la complement direct, indirect sau de agent, circumstanțial de loc, de timp, de mod
Să nu zică altcumva1/ decât cum a fost învățat.2/

– referire la elementul predicativ suplimentar (exprimat prin altfel, altcumva)
Altcumva nu merge1/ decât cum l-am instruit.2/

Termeni regenți

Propoziția circumstanțială de excepție are ca elemente determinate în propoziția regentă următoarele:

verb
Am vizitat multe locuri1/ cu excepția celor în care nu e permis accesul cu animale.2/

locuțiune verbală
Pe toți i-am avut în veder1/ cu excepția celui care a venit mai târziu.2/

Elemente relaționale

Propoziția circumstanțială de excepție se introduce în frază prin următoarele:

conjuncțiile că, să, dacă împreună cu adverbul decât; uneori conjuncția poate să lipsească, rămânând doar adverbul decât
Nu le-am cerut altceva1/ decât să fie atenți.2/

sau locuțiunea conjuncțională în afară că, cu excepția că
Cu excepția că citește1/ altceva nu știu despre el.2/
În afară că doarme1/ nu face altceva.2/

pronume relative sau adjective pronominale relative cine, ce, cel ce, cei ce, ceea ce, cele ce precedate de adverbul decât sau de locuțiunile prepoziționale în afară de, în afară, cu excepția
Nu mă văd cu altcineva1/ decât cu care mă știu.2/
În afară de care profesor ne-a lăudat,1/ altul nu mai la ședință.2/

adverbe relative unde, când, cum precedate de adverbul decât sau de locuțiunile prepoziționale în afară de, în afară
Nu schiază altundeva1/ decât unde cunoaște pârtia.2/
Nu face altcumva1/ decât cum știe ea.2/

Corelative în regentă

Circumstanțiala de excepție are ca element corelativ adverbul mai. Regenta acestei subordonate conține un verb la forma negativă la care se adaugă un pronume negativ (nici unul, nici una, nimeni, nimic), nehotărât (altcineva, altceva, vreunul, vreuna, mulți, multe, toți, toate, alții, fiecare, oricine, orice) sau un adverb negativ (niciunde, nicicând, nicicum) sau nehotărât.

Modurile

Circumstanțiala de excepție se construiește cel mai frecvent cu modul indicativ,  dar poate fi construită și cu condițional-optativ sau conjunctiv.

modul indicativ
Nu zice altfel1/ decât cum l-am învățat.2/

modul condițional-optativ
În afară că ar ninge,1/ altceva nu ne-ar deranja.2/

modul conjunctiv
Altceva nu a făcut1/ decât să spună ce crede.2/

Confuzii cu alte subordonate

Circumstanțială de excepție poate fi confundată cu subordonatele cumulativă sau cu circumstanțiala de mod comparativă de inegalitate.

În afară că e frig,1/ mai și plouă.2/ (P1 CC)
În afară că se plimbă,2/ nu face altceva.2/ (P1 CE)

Nu fac altceva1/ decât mănânc.2/ (P2 CE)
Nu fac altceva mai bun1/ decât să mănânc.2/ (P2 CM)

Topica

De regulă, circumstanțiala de excepție stă după propoziția regentă. Atunci când este introdusă prin locuțiunea conjuncțională în afară că poate sta și înaintea regentei.

Punctuația

Subordonata circumstanțială de excepție, de regulă, nu se desparte prin virgulă când stă după propoziția regentă. Atunci când stă înaintea regentei se desparte prin virgulă de aceasta.

Închide meniul