Propoziția circumstanțială de mod (CM) este propoziția subordonată care îndeplinește în frază funcția sintactică de complement circumstanțial de mod, arătând cum se desfășoară o acțiune sau se prezintă o însușire din regentă.

Un copil citește în clasa I greu. (greu ‒ complement circumstanțial de mod; cum citește?)
Un copil citește în clasa I 1/ cum poate2/. (P2 ‒ CM; cum citește?)

Este mai înalt decât tine.  (decât tine ‒ complement circumstanțial de mod; cât mai înalt? )
Este mai înalt1/ decât ești tu2/. P2 ‒ CT; (P2 ‒ CM; cât mai înalt?)

O lista extinsă de exemple găsiți la exemple de propoziții circumstanțiale de mod.

Întrebări și recunoaștere

Întrebări
cum? în ce fel? în ce mod? în ce chip? cât? cât de?

Clasificarea modalelor

După felul în care este prezentat modul (felul), circumstanțialele de mod  se împart în propriu-zise, comparative, comparative condiționale, de măsură progresive.

Propoziția circumstanțială de mod propriu-zisă

– exprimă conformitatea calitativă și se introduce prin adverbele cum, precum sau locuțiuni conjuncționale după cum; în regentă poate prezenta corelativul așa sau astfel)
Învață așa1/ cum poate.2/ (cum învață?)
A făcut1/ după cum l-a dus capul.2/

– explică și subliniază o calificare cu autorul unui adjectiv sau adverb și se introduce prin adverbul cum sau pronumele relativ ce
Sărac1/ cum e,2/ n-a cumpărat nimic.1/
De deștept1/ ce e2/ a luat notă mică la test.1/

– conformitatea cantitativă are ca elemente introductive adverbul cât, care poate fi însoțit de prepozițiile după, din sau pronumele câte, care poate fi însoțit de prepozițiile din, după (poate prezenta corelativul atât)
A fost notat1/ după cât a scris.2/
Scrie atât1/ cât poate.2/
Examenele1/ câte au fost2/ nu m-au speriat1.

– propoziția statică în care se desfășoară acțiunea din regentă este introdusă prin adverbul cu cât(prezintă corelativul cu atât)
Învață cu atât mai mult1/ cu cât dorește rezultate mai bune.2/

– lipsa unei acțiuni secundare însoțitoare a acțiunii din regentă este realizată cu ajutorul locuțiunii conjuncționale fără (ca) să, să nu
Citește1/ fără să se gândească la text.2/
Nu așteaptă ea1/ să nu se ducă acolo.2/

Propoziția circumstanțială de mod comparativă

Circumstanțiala de mod comparativă reprezintă al doilea termen al unei comparați de egalitate sau de inegalitate. După acest criteriu aceste propoziții se împart în:

– comparative de egalitate – exprimă o comparație calitativă și se introduc prin adverbe (cum, precum, după cum) sau o comparație cantitativă  și se introduc prin adverbe (cât, cu cât, pe cât), locuțiuni conjuncționale (după cum, cu cât, pe cât), pronume și adjective relative, precum și pronume și adjective nehotărâte
Cum înveți,1/ așa vei ști.2/
Câinele meu a crescut într-o lună1/ cât cresc alți câini în șase.2/
Se poartă1/ după cum a fost învățat.2/
Ea a scris la fel de bine1/ ca și cine a luat zece.2/

– comparative de inegalitate – se introduc prin adverbe (decât, din cât), locuțiuni conjuncționale (de cum, pe lângă ce, fața de ce/cum), pronume sau adjectiv nehotărât (oricât pe), relativ (cât) și apar când în regentă există un adverb sau adjectiv la gradul comparativ de superioritate ori inferioritate, un numeral adverbial sau un adverb de genul altfel
Citește mai bine1/ decât știam.2/
Pe cât de greu a fost la urcare1/ pe atât de ușor a fost la coborâre.2/

Propoziția circumstanțială de mod comparativă condițională

Comparativa conditională mai este numită și ireală sau ipotetică și exprimă comparația cu o acțiune presupusă. Se introduce prin locuțiuni conjuncționale ca și cum, ca și când, de parcă.
Cântă1/ ca și cum ar urla.2/

Propoziția circumstanțială de mod de măsura progresivă

Modala de măsură progresivă arată cum o acțiune din regentă progresează calitativ sau cantitativ, la fel cu acțiunea din subordonată. Se introduce prin cu cât și poate avea și corelativul cu atât.
Cu cât citea  mai mult,1/ cu atât găsea cititul mai util.2/

Termeni regenți

Circumstanțiala de mod determină următoarele:

verb sau locuțiune verbală
Conduce mașina1/ cum a învățat.2/

adjectiv
Ea este frumoasă1/ cum o știi.2/

adverb
Sare mai departe1/ decât sari tu.2/

interjecție
Hai1/ cât poți de urgent.2/

Elemente relaționale

Circumstanțiala de mod se introduce în frază prin următoarele:

adverbe relative (cum, precum, cât, ce (=cum) ); pot fi precedate de prepoziții
Cum îți așterni,1/ așa dormi.2/

adverbe nehotărâte (oricum, orișicum, oricât, orișicât)
Te ajută1/ oricum dorești.2/

conjuncții subordonatoare (decât, parcă)
Ieri am alergat mai mult1/ decât am alergat vreodată.2/

locuțiuni conjuncționale subordonatoare (după cum, așa cum, așa precum, astfel cum, fără sa, fără ca să, după cât, atât cât, cu cât, din cât, pe cât; de cum (=decât), decât să, după cum, așa cum, față de cum, întocmai cum, față de cât; ca și cum, ca și când, de parcă, cu chip să, sub motiv că, sub pretext că, pe măsură ce)
Fulgii plutesc în aer1/ de parcă ar dansa.2/

Topica

Circumstanțiala de mod poate sta după regentă, înaintea ei sau poate fi intercalată în regentă.

Punctuația

Se desparte prin virgulă când se află după regentă, iar circumstanța exprimată nu este esențială sau când este explicația unui complement circumstanțial de mod.

Când se află înaintea regentei, se desparte prin virgulă dacă regenta are un corelativ.

În situația în care este intercalată se desparte prin virgulă dacă se află înainte predicatului.

Închide meniul