Propoziția circumstanțială de relație (CR) este propoziția subordonată care îndeplinește  în frază rolul unui complement circumstanțial de relație și arată la ce se referă sau se limitează o acțiune din regentă sau din ce punct de vedere este emisă comunicarea.

Pentru un salariat, chestiunea banilor e rezolvată. (pentru un salariat complement circumstanțial de relație)
Pentru cine are salariu,1/ chestiunea banilor e rezolvată.2/ (P1 CR)

De citit, a citit mereu. (de citit complement circumstanțial de relație)
Să citească,1/ a citit mereu.2/ (P1 CR)

O lista extinsă de exemple găsiți la exemple de propoziții circumstanțiale de relație.

Întrebări și recunoaștere

Întrebări
 în ce privință? din ce punct de vedere?

Termeni regenți

Propoziția circumstanțială de relație are ca elemente determinate în propoziția regentă următoarele:

verb sau locuțiune verbală
În ceea ce o interesează,1/ ea nu poate face mai mult.2/

adjectiv
Cartea este interesantă1/ în ce ține de resursele bibliografice folosite.2/

adverb
Pentru ceea ce urmărești1/ ar fi bine să fii pregătit.2/

Elemente relaționale

Propoziția circumstanțială de relație se introduce în frază prin următoarele:

pronume relative care, cine, ce, cel ce, ceea ce, cei ce, cele ce însoțite de prepozițiile în, la, pentru sau locuțiunile conjuncționale cât despre, cât pentru, cât privește, cu privire la, din partea, în legătura cu, în privința, referitor la, relativ la

Nu-i nimic nelegal1/ în ceea ce te preocupă.2/

pronume nehotărâte oricare, oricine, orice însoțite de însoțite de prepozițiile în, la, pentru sau locuțiunile conjuncționale cât despre, cât pentru, cât privește, cu privire la, din partea, în legătura cu, în privința, referitor la, relativ la și pronumele nehotărât câte însoțit de prepozițiile din, după, pe

Referitor la orice se spune2/ are ceva de adăugat.2/

adverbul relativ cât însoțit de prepozițiile în, întru, cu
Ne apreciază1/ în cât ne promovează peste tot.2/

conjuncții subordonatoare că, dacă, de, să, ca să
deranjeze pe cineva,1/ n-a deranjat.2/

Modurile

Subordonata de relație se construiește cel mai frecvent cu modul indicativ, dar poate fi alcătuită cu condițional-optativul, conjunctivul sau prezumtivul.

modul indicativ
În ceea ce o privește,1/ a făcut totul.2/

modul condițional-optativ
Cât despre ce-ar face ea,1/ nu mă pronunț.2/

modul conjunctiv
S-au înțeles1/ în legătură cu ce să spună.2/

modul prezumtiv
Că va fi citit,1/ va fi citit.2/

Confuzii cu alte subordonate

Circumstanțiala de relație poate fi confundată cu completiva indirectă. Ca metode de a discerne între cele două propoziții, putem enumera: completiva indirectă nu se desparte niciodată prin virgulă, circumstanțiala de relație se desparte de regulă prin virgulă; completiva indirectă reprezintă obiectul sau persoana vizată de acțiunea regentei, în schimb, circumstanțiala de relație restrânge acțiunea sau caracteristica din regentă; contragerea.

Vorbeau1/ despre ceea ce se întâmplase.2/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ CR)
Se temeau1/ de ceea ce se întâmplase.2/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ CI)

Topica

Subordonata de relație poate sta înainte sau după regentă, deși există o preferință pentru a fi așezate înaintea regentei. Cele introduse prin conjuncții stau doar înaintea regentei.

Punctuația

Circumstanțiala de relație nu se desparte prin virgulă când se află după  propoziția regentă. Se desparte atunci când se află înaintea regentei.

Închide meniul