Propoziția circumstanțială instrumentală (CInstr) este propoziția subordonată care îndeplinește în frază rolul unui complement circumstanțial instrumental, arătând instrumentul (mijlocul) cu care se relizează o acțiune sau se manifestă însușirea.

Scrie cu orice. (cu orice ‒ complement circumstanțial instrumental; cu ce scrie?)
Scrie1/ cu ce vrei.2/ (P2 ‒ CInstr; cu ce să scrii?)

Desenează cu creioanele primite cadou. (cu creioanele ‒ complement circumstanțial instrumental; cu ce desenează?)
Desenează1/ cu ce a primit cadou.2/ (P2 ‒ CInstr; cu ce desenează?)

O lista extinsă de exemple găsiți la exemple de propoziții circumstanțiale instrumentale.

Întrebări și recunoaștere

Întrebări
cu cine? cu ce? prin cine? prin ce? datorită cui? grație cui? mulțumită cui? cu ajutorul cui? prin intermediul cui? prin mijlocirea cui? fără cine? fără ce?

! Identificare subordonatei instrumentale depinde și de conținutul semantic (înțelesul) al propoziției subordonate, nu doar de identificare elementelor introductive.

Termeni regenți

Propoziția circumstanțială instrumentală determină următoarele:

verb sau locuțiune verbală
A scris1/ cu ce a vrut.2/

interjecție
Hai acasă1/ cu ceea ce poți.2/

adjectiv
Învingătoare1/ prin ceea ce a făcut portarul,2/ echipa României s-a calificat.1/

Elemente relaționale

Propoziția circumstanțială instrumentală se introduce în frază prin următoarele:

pronume relative sau adjective pronominale relative + prepoziții (cu, datorită, din, după, fără, în, la, prin)
Trimit banii1/ prin cine se nimerește.2/

pronume nehotărâte sau adjective pronominale nehotărâte
Scriu lecția1/ cu orice pix găsesc.2/

conjuncții (că, de) și locuțiuni conjuncționale (fără (ca) să)
A salutat1/ fără să-și scoată pălăria.2/

Confuzii cu alte subordonate

Circumstanțială instrumentală poate fi confundată cu circumstanțiala sociativă sau cu completiva indirectă deoarece au înțeles apropiat și răspund la întrebări precum: de ce? din ce? cu ce?

! Verificarea se face observând înțelesul propoziției. Instrumentala arată mijlocul prin care face acțiunea, sociativul cu cine se face acțiunea, indirectă persoana interesată de acțiune sau obiectul acțiunii.
Construiește1/ cu ce poate.2/ (P2 ‒ CInstr; cu ce construiește? )
Construiește1/ cu cine poate.2/ (P2 ‒ CSoc; cu cine construiește?)
Construiește1/ pentru cine poate.2/ (P2 ‒CI; pentru cine construiește?)

Topica

Subordonata circumstanțială instrumentală stă, de regulă, după propoziția regentă, dar atunci când accentul cade pe ea, instrumentala poate sta și înaintea regentei.
Cu ce avem1/ ne hrănim.2/
Prin cine aduce cărțile
1/ vom obține și culegerile.2/

Instrumentalele conjuncționale stau numai după regentă.

Punctuația

Circumstanțiala instrumentală nu se desparte prin virgula de regentă, chiar dacă stă înaintea regentei.

Închide meniul