Propoziția circumstanțială opozițională (CO) este propoziția subordonată care înlocuiește în frază un complement circumstanțial opozițional, arată opoziția față de regentă sau față de o parte a ei.

În loc de povești, citește reviste științifice. (în loc de povești complement circumstanțial opozițional)
În loc să citească povești,1/ citește reviste științifice.2/ (P1 CO)

O lista extinsă de exemple găsiți la exemple de propoziții circumstanțiale opoziționale.

Întrebări și recunoaștere

Întrebări
 în loc de ce? în loc de cine? în loc de câți? în loc de câte? în locul cui?

Chiar dacă în anumite situații pot fi formulate întrebări, prin care poate fi aflată circumstanțiala opozițională, cea mai sigură identificare a acestei subordonate este din context, nu prin întrebări. Contextul este cel care scoate în evidență opoziția de conținut dintre regentă și circumstanțiala opozițională.

În mod specific, subordonata opozițională este introdusa prin locuțiunea conjuncțională subordonatoare în loc să, iar acest fapt poate fi un mijloc de a recunoaște această subordonata. În anumite situații, nu în toate, se poate încerca înlocuirea elementului relațional cu locuțiunea menționată anterior.
Vino  cu noi,1/ decât să stai singur.2/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ CO)
Vino cu noi,1/ în loc să să stai singur.2/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒CO)

Aflarea circumstanțialei din context se bazează pe identificarea opoziției dintre regentă și circumstanțială. În această evaluare este util de știut că termenul căruia i se opune circumstanțiala opozițională poate fi:

subiectul regentei
În loc să meargă ea,1/ ai mers tu.2/

numele predicativ
Unde până ieri era necunoscută,1/ astăzi a devenit vedetă.2/

elementul predicativ suplimentar
În loc să fie manager,1/ a fost avansat director.2/

un atribut din regentă
A rezolvat două exerciții,1/ în loc să rezolve mai multe.2/

un complement din regentă
În loc să ajungă marți,1/ a ajuns miercuri.2/

Termeni regenți

Propoziția circumstanțială opozițională are ca elemente determinate în propoziția regentă următoarele:

verb sau locuțiune verbală
A plecat,1/ în loc să mai rămână cu noi.2/

interjecție
Hai la școală,1/ decât sa stai în pat.2/
Hai mai bine afară,1/ decât să stai în casă.2/

adjectiv
El este calm,1/ în timp ce tu ești agitat.2/

Elemente relaționale

Propoziția circumstanțială opozițională se introduce în frază prin următoarele:

conjuncții subordonatoare dacă, ca să, unde (= dacă), când (=în timp ce, pe câtă vreme)
Dacă vorbele tale mă liniștesc,1/ tăcerea lui mă contrariază.2/

locuțiuni conjuncționale subordonatoare în loc să, fără ca să, decât să (= în loc să), în timp ce, în vreme ce (= pe câtă vreme), pe câtă vreme, pe când (= pe câtă vreme), de unde (= dacă), câtă vreme, pentru ca să
În loc să mergeți voi,1/ au mers ei.2/

pronume relative cine, ce, câți, câte, cel ce, cei ce, ceea ce, cele ce sau adjective relative + adverbul decât sau locuțiunea prepozițională în loc de
Au venit alții1/ decât cine trebuia.2/

Clasificare după elementele relaționale

În funcție de relatori și de ideea exprimată, circumstanțialele opoziționale se împart în:

opoziționale false condiționale (introduse prin  dacă, iar în regentă cu corelativele apoi, dimpotrivă, în schimb, din contra)
Dacă situația de acum este dificilă,1/ cea de mai înainte a fost o joacă.2/

opoziționale false temporale (introduse prin când, câtă vreme, în timp ce, în vreme ce, iar în regentă cu corelativele dimpotrivă, din contra)
Pe când ea citește toată ziua,1/ sora ei, dimpotrivă, este nepăsătoare.2/

opoziționale false locale (introduse prin unde, de unde, iar în regentă cu corelativele apoi, în schimb)
De unde până mai ieri era politicos,1/ acum în schimb este obraznic.2/

opoziționale false finale (introduse prin ca să, pentru ca să)
Am scăpat de unii profesori severi,1/ ca să dăm peste alții și mai severi.2/

opoziționale false modale (introduse prin fără să sau conjuncții, pronume și adjective relative, adverbe precedate de adverbul decât)
A călătorit cu altceva1/ decât cu ce i-am sus eu.2/

opoziționale propriu-zise (introduse prin în loc să, pronume relative precedate de în loc de, decât, adjective pronominale relative, adverbe relative)
În loc să învețe,1/ se joacă toată ziua.2/

Corelative în regentă

În cazul circumstanțialelor opoziționale, corelativele sunt facultative. Cele mai întâlnite sunt: apoi, dimpotrivă, din contră, în schimbul (potrivite pentru elementele joncționale dacă, de unde), mai bine, mai degrabă, mai mult (pentru elementele joncționale decât, decât să).

Modurile

De obicei, circumstanțiala opozițională se construiește cu modul indicativ, dar poate fi construită cu modul conjunctiv, conditional-optativ sau prezumtiv.

Topica

Topica opoziționalelor diferă în funcție de tipul acestora, astfel:
– stau după regentă cele false finale, false modale, false temporale
– stau înaintea regentei cele false condiționale, false locale
celelalte, de regulă stau înaintea regentei, dar pot sta și după regentă

Punctuația

De regulă, subordonata opozițională se desparte prin virgulă. Virgula lipsește doar atunci când opoziționalele sunt false modale comparative.

Închide meniul