După înțeles, în frază pot exista două tipuri de propoziții: propoziții principale și propoziții secundare (denumite și subordonate).

Propozițiile principale

Propozițiile principale (PP) nu depind de alte propoziții, iar dacă sunt desprinse din frază, pot exprima singure o comunicare (au înțeles de sine stătător).

Câinele adulmecă,1/ aleargă,2/ și adulmecă din nou.3/ (PP/PP/PP)

Propozițiile secundare

Propozițiile secundare (subordonate) nu au înțeles de sine stătător, prin urmare depind de înțelesul altei propoziții din frază.

I-am spus1/ să refacă exercițiul.2/ (PP/PS – depinde de PP, de verbul am spus – ce am spus?)

O frază poate fi alcătuită numai din propoziții principale sau din una sau mai multe propoziții principale și una sau mai multe propoziții secundare.

În vacanță voi merge la munte,/ voi merge la mare/ și voi merge la bunici. (PP/PP/PP)
Am auzit1/ că ai citit cartea2/ pe care ți-am recomandat-o.3/ (PP/PS/PS)

Propozițiile secundare nu au loc bine stabilit în frază, ele pot sta înainte sau după propoziția principală ori intercalată în propoziția principală.

Mașina1/ pe care o aștepți2/ a plecat deja.1/ (PP, PS)

Închide meniul