Sintaxa propoziției este partea sintaxei care studiază regulile îmbinării cuvintelor în propoziții.

Obiectul de studiu al sintaxei propoziției

  • propoziția independentă de relațiile ei cu celelalte unități sintactice asemănătoare
  • clasificarea propozițiilor independente, unitățile sintactice specifice propoziției ‒ părțile de propoziție (subiectul, predicatul, atributul, complementul, elementul predicativ suplimentar și apoziția)
  • tipurile de raporturi existente între părțile de propoziție (coordonare, subordonare, predicație și apoziționale)
  • construcțiile sintactico-stilistice din structura propoziției (elipsa, subînțelegerea, includerea, suspensia, izolarea, repetiția, tautologia)
  • altele

 

 

Închide meniul