Atributul verbal

Atributul verbal este atributul exprimat printr-un verb sau printr-o locuțiune verbală la un mod nepersonal (infinitiv, supin sau gerunziu).

Mijloace de exprimare

verb la infinitiv (construit de regulă cu prepoziția de)
Nevoia de a mânca este o nevoie de bază. (de a mânca – verb la infinitiv)

verb la supin
Tema de rezolvat pentru acasă a fost imposibilă. (de rezolvat – verb la supin)

verb la gerunziu (este folosit mai rar)
Am văzut un copil dormind în brațele mamei lui. (dormind – verb la gerunziu)

verb la participiu (cu sens pasiv)
Brazii plantați de voi sunt înalți.

locuțiune verbală (verbul din structura locuțiunii se află la un mod nepersonal)
Am văzut un copil dându-se de-a dura.

Topica

Atributul verbal stă întotdeauna după substantivul pe care-l determină.

Punctuația

Atributul verbal nu se desparte prin virgulă de substantivul pe care-l determină.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.