Complementul circumstanțial condițional arată condiția de care depinde realizarea unei acțiuni sau a unei însușiri.

Complementul circumstanțial condițional răspunde la întrebările: cu ce condiție?

Mijloace de exprimare

Locul complementului circumstanțial condițional

Punctuația complementului circumstanțial condițional

Închide meniul