Complementul circumstanțial de cauză arată cauza unei acțiuni, a unei stări, a unei însușiri.

Complementul circumstanțial de cauză răspunde la întrebările: din ce cauză? din ce pricină?

Mijloace de exprimare

Locul complementului circumstanțial de cauză

Punctuația complementului circumstanțial de cauză

Închide meniul