Complementul circumstanțial de loc arată locul unde se petrece acțiunea (direcția, punctul de plecare, spațiul, limita). Determină un verb, locuțiune verbală sau o interjecție cu funcție de predicat.

Complementul circumstanțial de loc răspunde la întrebările: unde? de unde? pe unde? până unde? încotro?
  • Mergem la munte. (la munte, complement circumstanțial de loc – determină un verb)
  • A luat-o la sănătoasa prin pădure. (prin pădure, complement circumstanțial de loc – determină o locuțiune verbală)
  • Hai la film! (la film, complement circumstanțial de loc – determină o interjecție predicativă)

Mijloace de exprimare

Complementul circumstanțial de loc exprimat prin substantive

Complementul circumstanțial de loc exprimat prin pronume

Complementul circumstanțial de loc exprimat prin adjective

Complementul circumstanțial de loc exprimat prin numerale

Complementul circumstanțial de loc exprimat prin verbe

Complementul circumstanțial de loc exprimat prin adverbe

Complementul circumstanțial de loc exprimat prin locuțiuni adverbiale

Locul complementului circumstanțial de loc

De regulă, complementului circumstanțial de loc stă după verbul pe care îl determină. Când este exprimat prin adverbul interogativ unde, complementul circumstanțial de loc stă înaintea termenului determinat.

  • Nu știu unde ești.

Punctuația complementului circumstanțial de loc

Complementul circumstanțial de loc nu se desparte prin virgulă de cuvântul determinat.

Închide meniul