Complementul circumstanțial de mod arată modul în care se desfășoară acțiunea exprimată de verbul determinat sau cum se înfățișează o acțiune.

Complementul circumstanțial de mod răspunde la întrebările: cum? în ce fel? cât?

Mijloace de exprimare

Locul complementului circumstanțial de mod

Punctuația complementului circumstanțial de mod

Închide meniul