Complementul circumstanțial de scop arată scopul acțiunii exprimate de verbul determinat.

Complementul circumstanțial de scop răspunde la întrebările: în ce scop? cu ce scop?

Mijloace de exprimare

Locul complementului circumstanțial de scop

Punctuația complementului circumstanțial de scop

Închide meniul