Complementul circumstanțial de timp arată timpul când se petrece acțiunea (momentul, durata, limita temporală).

Complementul circumstanțial de timp răspunde la întrebările: când? de când? până când? cât timp?

Mijloace de exprimare

Locul complementului circumstanțial de timp

Punctuația complementului circumstanțial de timp

Închide meniul