Complementul de agent arată de cine este făcută acțiunea exprimată de verbul determinat: de regulă un verb la diateza pasivă sau verbe la modurile supin și participiu, verbe la diateza reflexiv-pasivă, locuțiuni verbale cu verbe la diateza pasivă, adjective provenite din verbe.

Complementul de agent răspunde la întrebările: de cine? de către cine?
  • Cântecul a fost compus de noi. (verb la diateza pasivă la modul personal)
  • Fiind ascultat cu atenție de noi, profesorul și-a continuat lecția. (verb la diateza pasivă la modul nepersonal)
  • Este un examen de trecut de oricine. (supin)
  • Mâncarea gătită de mine s-a stricat. (participiu cu sens pasiv)
  • Amenzile se dau de polițiști. (diateza reflexiv-pasivă)
  • Copilul a fost băgat în seamă de vecinii lui. (locuțiune verbală cu verb la diateza pasivă)
  • Este o carte greu citibilă de neinițiați. (adjective provenite din verbe)

Mijloace de exprimare

Complementul de agent se exprimă prin substantive, pronume, numerale.

Complementul indirect exprimat prin substantive

Complementul indirect exprimat prin pronume

Complementul indirect exprimat prin numerale

Locul complementului de agent

De regulă, complementul de agent stă după verbul pe care îl determină, dar sunt și situații în care poate sta după acesta.

  • A fost acceptat de părinții mei.
  • De părinții mei a fost acceptat.

Verbul la diateza pasivă poate avea două sau mai multe complemente de agent, aflate în raport de coordonare.

  • Filmul a fost urmărit de copiiadulți și de bătrâni.

Punctuația complementului de agent

Complementul de agent nu se desparte prin virgulă de cuvântul determinat.

Complementele de agent aflate în raport de coordonare se despart sau nu prin virgulă între ele conform regulilor de punctuație descrise la Punctuația conjuncțiilor.

Închide meniul